Vuosi 1905

Vuosi 1906

Vuosi 1907

Vuosi 1910

 • Lopen yhdistyksen talo valmistuu → toiminta siirtyy Jokiniemeen → yhdistystä aletaan kutsumaan Jokiniemen työväenyhdistykseksi (myöhemmin nimi virallistettiin)

Vuosi 1912

 • Hunsalan työväen yhdistykselle oma talo

Vuosi 1914

 • maa julistetaan sotatilaan → poliittiset puheet kieltoon ja lehtisensuuri voimaan
 • Launosten ja Lopen työväentalot venäläisen sotaväen käyttöön (Launosten yhdistys sai kuitenkin järjestää kokouksiaan ja iltamiaan talossaan)

Vuosi 1916 

 • Vojakkalan työväenyhdistykselle oma talo

Vuosi 1917

 • Lopen työväentalo takaisin omaan käyttöön

Vuosi 1918

 • kansalaissota → työväenyhdistysten toiminta lamautunut
 • Launosten työväentalo vankileiriksi

Vuosi 1919

 • vuoden alussa Launosten työväenyhdistys anoi maaherralta työväentalonsa luovuttamista yhdistyksen omaan käyttöön → Launosten suojeluskunnalta lausunto, jonka mukaan yhdistyksen anomus olisi hylättävä → talo omaan käyttöön vasta lokakuussa

1920-luku

 • 1920-luvun alussa työväenliikkeen yhtenäisyys rikkoutui kommunistisen suunnan vaikutuksesta
 • yhdistysten harrastustoiminta vilkasta
 • Hunsalan työväenyhdistys joutui kommunistien valtaan → toiminta lakkautettiin 1920-luvun puolivälissä (sosialidemokraatit perustivat yhdistyksen uudelleen myöhemmin)

Vuosi 1926

 • Launosten työväenyhdistykseen perustetaan oma soittokunta

Vuosi 1927

 • Salon työväenyhdistykselle oma talo

Vuosi 1928 

 • Launosten työväenyhdistykseen palkataan vakinaisella palkalla näyttämönjohtajan

1930-luku

 • 1930-luvun alussa työväenliikkeen toimintaa häiritsi lapuanliikkeen aikana oikeistoradikalistisen kuohunnan lisäksi pula-aika ja työttömyys

Vuosi 1931 

 • Launosten työväenkirjastossa 150 nidettä → suurin kirjasto Lopella

Vuosi 1945 

 • Hunsalan työväenyhdistys uudelleen kommunistien haltuun

Vuosi 1953

 • Lopen kylän Sosialidemokraattinen yhdistys ry perustetaan

Vuosi 1977

 • Lopen Sosialidemokraattinen yhdistys perustetaan

Vuosi 2012

          • Vojakkalan Ty ja Lopen Sosialidemokraatit yhdistyivät Launosten Työväenyhdistyksen kanssa ja Launosten Ty vaihtoi nimensä Lopen Sos.Dem Ty:ksi. Samalla kunnallisjärjestö lakkautettiin tarpeettomana.