Lopen Sosialidemokraattien historia


 

Vuosi 1905

 • kesällä yli 200 nimen nimilista henkilöistä, jotka kannattivat työväenyhdistyksen perustamista Lopelle.
 • Lopen työväenyhdistyksen perustava kokous kunnantalolla 1.10.1905.
 • puheenjohtajaksi seppä Kaarlo Lampinen, varapuheenjohtajaksi torppari Joose Lehtimäki,
 • sihteeriksi torppari Sakari Lehtonen,rahastonhoitajaksi torppari Mooses Lindroos (Luode)
 • vuoden loppuun mennessä jäseniä 278, joista 54 naista,
  kolmanneksi suurin koko maan maatalousvaltaisten paikkakuntien työväenyhdistyksistä

Vuosi 1906

 • tammikuussa perustettiin Räyskälään haaraosasto Lopen työväenyhdistykselle, jäseniä liittyi heti noin 70 hlöä
 • helmikuussa perustettiin uusi haaraosasto Launosiin, mutta jo puolen vuoden kuluttua se itsenäistyi omaksi työväenyhdistykseksi  kevään aikana perustettiin myös yhdistykset Hunsalaan, Läyliäisiin ja Topenolle
 • vappuna marssittiin Jokiniemestä Topenolle
 • kesäkuussa perustettiin työväenyhdistykset Vojakkalaan ja Kormuun
 • syksyllä Lopella oli toiminnassa jo 8 työväenyhdistystä
 • joukkovoiman keskittämiseksi alkoi ilmeni yhteistyön tarvetta → 11. päivänä marraskuuta perustettiin kunnallisjärjestö
 • kunnallisjärjestön luottamusmieheksi ja kunnallistoimikunnan esimieheksi valittiin Lopen työväen yhdistyksestä torppari Mooses Luode
 • vuoden loppuun mennessä kaikki Lopen haaraosastot eronneet itsenäisiksi yhdistyksiksi
 • työväenyhdistyksille perustettiin heti alaosastoja, Lopen yhdistyksellä  mm. ompeluseura, lauluseura, puhujaseura, urheiluseura ja soittokunta
 • lisäksi lähes joka yhdistykseen perustettiin kirjasto
 • ensimmäisen kerran edustaja sosialidemokraattisen puolueen puoluekokoukseen, edustajana seppä Kalle Lampinen
 • Lopen yhdistyksen puheenjohtajaksi suutari Nikolai Viljava

Vuosi 1907

 • keväällä kolme uutta yhdistystä, joista Järventaan ja Hevosojan työväenyhdistykset Lopen haaraosastoiksi ja Hautahuhta omaksi yhdistyksekseen
 • Hunsalan yhdistyksen perustamiseen vaikutti suuresti Ulrik Valenius
 • ennalta mainittujen lisäksi eri työväenyhdistysten perustamiseen ovat vaikuttaneet mm. Läyliäisillä Urho Nylund ja Selim Kivistö, Räyskälässä Stefan Ranta,  Topenolla Albert Kanerva ja Launosissa Hanne Helenius, jne.
 • Lopella 11 sosialidemokraattisen puolueen yhteydessä toimivaa työväenyhdistystä, jäseniä yli 700 hlöä
 • jäsenmäärä ei tästä enää merkittävästi kasvanut
 • Launosten työväenyhdistys sai Artturi Launolta nimellistä vuokraa vastaan tontin, jonne rakennettiin Launosten työväentalo → valmistui syksyllä
 • Lopen yhdistys sai jokiniemestä Viljavan myötävaikutuksella tontin → Lopen yhdistyksen talo vesikattovaiheeseen

Vuosi 1910

 • Lopen yhdistyksen talo valmistuu → toiminta siirtyy Jokiniemeen → yhdistystä aletaan kutsumaan Jokiniemen työväenyhdistykseksi (myöhemmin nimi virallistettiin)

Vuosi 1912

 • Hunsalan työväen yhdistykselle oma talo

Vuosi 1914

 • maa julistetaan sotatilaan → poliittiset puheet kieltoon ja lehtisensuuri voimaan
 • Launosten ja Lopen työväentalot venäläisen sotaväen käyttöön (Launosten yhdistys sai kuitenkin järjestää kokouksiaan ja iltamiaan talossaan)

Vuosi 1916 

 • Vojakkalan työväenyhdistykselle oma talo

Vuosi 1917

 • Lopen työväentalo takaisin omaan käyttöön

Vuosi 1918

 • kansalaissota → työväenyhdistysten toiminta lamautunut
 • Launosten työväentalo vankileiriksi

Vuosi 1919

 • vuoden alussa Launosten työväenyhdistys anoi maaherralta työväentalonsa luovuttamista yhdistyksen omaan käyttöön → Launosten suojeluskunnalta lausunto, jonka mukaan yhdistyksen anomus olisi hylättävä → talo omaan käyttöön vasta lokakuussa

1920-luku

 • 1920-luvun alussa työväenliikkeen yhtenäisyys rikkoutui kommunistisen suunnan vaikutuksesta
 • yhdistysten harrastustoiminta vilkasta
 • Hunsalan työväenyhdistys joutui kommunistien valtaan → toiminta lakkautettiin 1920-luvun puolivälissä (sosialidemokraatit perustivat yhdistyksen uudelleen myöhemmin)

Vuosi 1926

 • Launosten työväenyhdistykseen perustetaan oma soittokunta

Vuosi 1927

 • Salon työväenyhdistykselle oma talo

Vuosi 1928 

 • Launosten työväenyhdistykseen palkataan vakinaisella palkalla näyttämönjohtajan

1930-luku

 • 1930-luvun alussa työväenliikkeen toimintaa häiritsi lapuanliikkeen aikana oikeistoradikalistisen kuohunnan lisäksi pula-aika ja työttömyys

Vuosi 1931 

 • Launosten työväenkirjastossa 150 nidettä → suurin kirjasto Lopella

Vuosi 1945 

 • Hunsalan työväenyhdistys uudelleen kommunistien haltuun

Vuosi 1953

 • Lopen kylän Sosialidemokraattinen yhdistys ry perustetaan

Vuosi 1977

 • Lopen Sosialidemokraattinen yhdistys perustetaan

Vuosi 2012

          • Vojakkalan Ty ja Lopen Sosialidemokraatit yhdistyivät Launosten Työväenyhdistyksen kanssa ja Launosten Ty vaihtoi nimensä Lopen Sos.Dem Ty:ksi. Samalla kunnallisjärjestö lakkautettiin tarpeettomana.

Kommentit

Jätä kommentti